Katachi

PreviousHome

THIS PART OF THE SITE IS STILL UNDER CONSTRUCTION. PLEASE CHECK BACK SOON.

TACHIUCHI NO

KURAI

("KATACHI")

Deai 
Tsukekomi 
Ukenagashi 
Ukekomi 
Tsukikage 
Suigetsuutou 
Zetsumyouken 
Dokumyouken 
Shinmyouken 
Uchikomi